medcentre.pl

Blog tematyczny o zdrowiu i urodzie

Zdrowie

Podstawowe badanie krwi i jego zalety

Podstawowe badanie krwi i jego zalety

Czy warto regularnie wykonywać badania krwi? Lekarze nie mają co do tego żadnych wątpliwości przypominając, że już podstawowe badanie krwi może umożliwić nam ocenę stanu zdrowia i wykryć szereg groźnych chorób. Nie ma wątpliwości, że regularnym badaniom należy się poddawać nawet nie odbierając żadnych niepokojących sygnałów od organizmu. Jeśli więc mielibyśmy zadać sobie jakieś pytanie, dotyczyłoby ono przede wszystkim tego, jakie badania krwi wykonać w pierwszej kolejności.

Morfologia i jej specyfika

Najbardziej klasycznym badaniem krwi jest morfologia i to właśnie na jej wykonanie należy zdecydować się w pierwszej kolejności. Pozwala ona na rzetelną ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, przynosi też odpowiedź na pytanie to, czy nie zachodzą w nim żadne alarmujące zmiany. Badanie morfologiczne koncentruje się przede wszystkim na tym, jaki jest układ białych i czerwonych krwinek w organizmie pacjenta, a także na tym, co dzieje się w płytach krwi.
Badanie krwi w swojej najbardziej podstawowej postaci skupia się na kilkunastu parametrach, wśród których szczególnie ważne wydają się być leukocyty nazywane też białymi krwinkami, erytrocyty znane też jako krwinki czerwone oraz hemoglobina – występujące w erytrocytach białko. Morfologia pozwala też na ustalenie hematokrytu, informuje więc o tym, jakim procentem całej krwi są krwinki czerwone. Jej wynik informuje pacjenta także o średniej objętości erytrocytów (MCV), średniej masie znajdującej się w erytrocycie hemoglobiny (MCH), a także o tym, jak zmienia się objętość krwinek czerwonych (RDW). Dla lekarza cenna może okazać się również informacja na temat liczby trombocytów (PLT) oraz ich objętości (MPV).

Podstawowe badanie krwi – co może wykryć

Jak już wspomniano, dzięki wykonanej w porę morfologii możliwe staje się wykrycie szeregu chorób wtedy, gdy znajdują się one we wczesnej fazie rozwoju. Mogą być to zarówno zakażenia i stany zapalne, jak i wirusy, w tym choćby CMV i EBV. Podstawowe badanie krwi informuje nas także o problemach z niedotlenieniem i niedokrwistością. Ułatwia zdiagnozowanie chorób nerek, a nawet przerzutów nowotworowych. Jest też jednym z podstawowych badań umożliwiających wykrycie białaczki.
Także badanie czerwonych krwinek może nieść za sobą wymierne korzyści. Zwykle ujawnia niedobory żelaza oraz witaminy B6. Z kolei analiza płytek krwi może wskazywać na stany zapalne i zakrzepową plamicę małopłytkową. Jest też nieoceniona przy wykrywaniu zmian o charakterze nowotworowym. Regularne badanie krwi, nawet w jego podstawowej formie, jest też dobrym sposobem na upewnienie się, że nie grozi nam cukrzyca oraz choroby trzustki.

Badanie krwi – interpretacja wyników

Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu, wstępnej interpretacji wyników morfologii możemy dokonać samodzielnie. Jeśli jednak któryś z parametrów odbiega od normy, nie zaleca się samoleczenia, ale konsultację z lekarzem internistą. Ten jest w stanie przeprowadzić bardziej fachową analizę, może też zlecić wykonanie szeregu dodatkowych badań.

Udostępnij