Tu jesteś: Medcentre | Medycyna w pigułce  »  Porady  »  Podstawowe metody psychoterapii

Podstawowe metody psychoterapii

Opublikowano w kategorii Porady       
Podstawowe metody psychoterapii

Każda osoba chcąca skorzystać z dobrodziejstw psychoterapii musi uświadomić sobie, że nie jest ona czymś jednorodnym, i że praktykowane w jej ramach metody są bardzo zróżnicowane.

Do najpopularniejszych metod psychoterapii można zaliczyć psychoanalizę, terapię behawioralną, poznawczą oraz humanistyczną.

Psychoanaliza
Podstawowe założenie psychoanalizy opiera się na przekonaniu, iż elementarne zachowania i uczucia człowieka są determinowane nie tylko przez nabywane doświadczenia, ale także ukryte w nieświadomości irracjonalne czynniki. W związku z tym podstawowym celem psychoanalizy jest dotarcie do nieświadomych mechanizmów oraz emocji, przepracowanie ich oraz spowodowanie przemiany wewnętrznej.

Psychoterapia behawioralna
Psychoterapia behawioralna kładzie nacisk przede wszystkim na zachowanie człowieka i jego reakcje na wpływy otoczenia. W tym przypadku ważna jest teraźniejszość, a nie przeszłość. Działania terapeutyczne skupiają się na zmianie niepożądanego zachowania, a sam terapeuta pełni rolę doradczą, wyjaśniającą oraz motywującą (czyli wyznacza pewne zadania i wspiera pacjenta w ich realizacji).

Psychoterapia poznawcza
Psychoterapia poznawcza opiera się na przekonaniu, iż sposób myślenia człowieka wpływa na jego odczucia i działania. Zatem zaburzenia emocjonalne są efektem zakłóceń w myśleniu, a niewłaściwa ocena rzeczywistości prowadzi do przyswajania nieprawidłowych zachowań. Podstawowym celem psychoterapii poznawczej jest takie zmodyfikowanie myślenia pacjenta, aby mógł on zmienić swoje emocje i związane z nimi zachowania.

Psychoterapia humanistyczna
Głównym wyznacznikiem psychoterapii humanistycznej jest przekonanie, iż człowiek jest istotą wolną i samodzielnie decydującą o sobie, która posiada wszelkie zasoby niezbędne do życia, rozwoju i samospełnienia. W tym ujęciu wszelkie zaburzenia są efektem niezdolności człowieka do określania i zaspokajania własnych potrzeb. Dlatego też psychoterapia humanistyczna koncentruje się na rozpoznaniu mechanizmów zaburzeń i na próbie ich przezwyciężenia.

Więcej o psychoterapii przeczytasz na stronach gabinetu dr. Myszkowskiej-Litwy - myszkowska-litwa.pl